Nijs Van de Velde

Nijs hielp mee (werking, en techniek) bij De Aerobiekes (2019).
Nijs speelde De Boze Heks uit het Oosten/Westen bij De Tovenaar van Oz (2018).
Nijs speelde Jeroen bij D.N.A. (2017).
Nijs speelde Laurent bij De Klokkenluider van de Notre Dame (2016).
Nijs speelde mee bij Raspoetin (2015).
Nijs speelde mee bij Het Vagevuur (2014).