De geschiedenis van Toneelvereniging De Constleerende uit Schellebelle

Het wemelt in de Vlaamse geschiedenis van vermeldingen over Schellebelle. Meestal in verband met troepenverplaatsingen en garnizoenen. Een gelukkige uitzondering is de vermelding van een toneelvereniging, zo vinden wij in historische archieven...

"[Een vereniging] die in 1808 een bly-eyndig treurspel opvoerde met schone decoratien, konstige vertoninghen, balletten en illuminatien Haar naam was “De Constleerende”. Zij had als kernspreuk : “Een lelie can groyen tusschen de doornen. Het theater is geplaceerd in den wijk de Bruinbeke ten hove en herberge “De Vijvers” bij sieur De Smet te Schellebelle, alwaer d’aenschouwers behoorelyk in ’t droog zullen geplaatst worden. Zij speelden 22 keer tussen 18 april en 15 augustus 1808, t’elkens ten dry uren naermiddg precies”.

En dan maar wachten op de 20ste eeuw en het Davidsfonds om de Constleerende tot nieuw leven te wekken. Sinds 1935 waren er verdienstelijke pogingen om op te starten. Een “Schat uit Congo” werd opgevoerd in de zaal Raman aan het station door nog gekende namen als Leon Van Herreweghe, Fernand Bauwens, Edgard Dobbelaere, Louis Uwents, Willy Cnudde, Robert De Waele, Vanneste, Cecile en Simone Bauwens, Helene Lalmant en anderen. Maar het nieuwe tijdperk werd ingeluid in 1972 door het Davidsfonds. Onder leiding van Jozef De Bock en zijn medewerkers van het eerste uur zoals Gisèla De Waele, Guido Van Den Eeckhout, Blanche Verstuyft, Herman De Bie en vele anderen. Jozef De Bock bracht zijn KLJ mannen uit Overmere naar Schellebelle en liet ze voor 125 toeschouwers “Laat Geluk” opvoeren.

Toen klopten Hubert Verneert en Gilbert Samson aan de deur van Jef met de vraag voor de KWB te spelen. Er werd beslist om als Davidsfonds naar buiten te komen maar de groep zou één voorstelling per jaar ten voordele van de KWB spelen. De vruchtbare samenwerking Davidsfonds/KWB voor het toneelgebeuren was geboren. Het eerste stuk was "Gouden Regen" in een regie van Herman De Bie. Hij zou van de tien eerste stukken er 9 regisseren.

Er werden sinds “Gouden Regen” meer dan 121 stukken gespeeld, méér dan 578 opvoeringen. Dat is meer dan 52 jaar lang op kruissnelheid, 2 stukken per jaar. Ook buiten de gemeente werd voor volle zalen gespeeld in Wetteren, Oordegem, Wanzele, Serskamp, Dendermonde en Gent. In 1976, op de 8ste dag van Potjesmarkt werd "Het Gezin Van Paemel" in Westhoven, Duitsland gespeeld.

De Constleerende heeft zich vandaag tot doel gesteld kwaliteitsvol toneel te brengen met mensen die een blijvende band met Schellebelle hebben en verzorgen, onder de algemene leiding van regisseurs waar we iets kunnen van leren en in een verscheidenheid van genres. Op die manier krijgt ons publiek een overzicht van wat er op de toneelmarkt voor handen is en kunnen zij hun keuze maken.

Waar we vroeger voor 700 toeschouwers speelden gaan onze laatste producties in voorverkoop alleen al vlot over de 1000 toeschouwers. Het is iets waar je als vereniging hard moet voor werken, stuk na stuk. Daarom is de waardering, het applaus van het publiek zo belangrijk. Dit is de energiestoot die de vereniging naar het volgende stuk stuwt. Mede door haar publiek is De Constleerende blijven groeien en heeft ze ,waar het door al die jaren soms even wat moeilijker ging, snel de draad weer opgenomen. Vandaag hebben wij een bloeiende en groeiende vereniging met een enthousiaste bestuursploeg waar iedereen, binnen de verantwoordelijkheid die ze aangenomen hebben een fantastische job doen.

Er is jong talent, het moet dan ook een kans krijgen. Sinds mei 2003 heeft de Constleerende een jeugdwerking die met een financiële duw in de rug van de vele sponsors op kruissnelheid is. In april 2004 brachten zij de avondvullende productie "De Openbaring" en in de toekomst zal U van deze generatie nog veel meer mogen verwachten.

Al meer dan 52 jaar gonst er rond maart en november een zekere onrust in Schellebelle. Al maanden zijn dan in de grootste anonimiteit voorbereidingen getroffen door spelers, regisseur, decorbouwers, medewerkers allerhande. En dan stapt U als toeschouwer op een avond de zaal binnen, de lichten gaan uit, het geroezemoes verstomd. U bent er klaar voor, laat het toneel beginnen...

Voor meer details en foto's verwijzen wij U graag door naar het archief.