Christelijke Bond der Gepensioneerden van Wichelen

Christelijke Bond der Gepensioneerden van Wichelen speelde Dans bij Het gezin van Paemel (1992).