De ronde van Vlaanderen van Walter Van den Broeck

Over het stuk:

Een toneelstuk over gekoesterde verlangens en stukgelopen illusies, kortom over de soap van het leven. In dit stuk schetst de auteur een aangrijpend portret van een herkenbare Vlaamse familie. Met veel gevoel toont hij een driegeslacht moeder-dochter-kleindochter, in een typisch Vlaams dorp de dag dat de Ronde van Vlaanderen voorbijkomt.


Over de auteur: Walter van den Broeck

Walter van den Broeck (�1941) is één van Vlaanderens meest gerenommeerde roman- en toneelauteurs. Hij debuteerde eind jaren '60 met een verhaal vol zwarte humor "De troonopvolger" en een groteske roman met vrij milde kritiek op actuele misstanden "Lang weekend". Hij scherpte zijn satirisch talent verder aan in experimenteel proza. In "Aantekeningen van een stambewaarder" (1977) trachtte hij het familiale verleden te reconstrueren en doorbrak hij de traditionele voorstelling van het Kempense leefmilieu.

Grote bijval oogstte zijn toneelstuk "Groenten uit Balen" (1972) dat, spelend tegen de achtergrond van een staking in een Balens bedrijf, de humor als efficiënt kritisch wapen weet te gebruiken. Het vervolg, "Tien jaar later: 't Jaar 10!" (1982), riep op tot een hernieuwd solidariteitsgevoel onder de arbeiders. Vooral uit zijn toneelwerk (waarvoor hij in 1982 de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Toneel ontving) blijkt een grote sociale bekommernis, waarbij ironie en satire voor een relativerende en humoristische ondertoon blijven zorgen. Voorbeelden daarvan zijn "De rekening van het kind" (1973) over wantoestanden in het onderwijs; "Een andere Vermeer" (1974), over de machtsverhouding tussen werkgever en werknemer; "Greenwich" (1974), over frustraties en de bewustwording van een arbeidersgezin; "Tot nut van 't algemeen" (1980), over de verdrukking door sociale en politieke structuren.

Met "Brief aan Boudewijn" (1980) verwerft Van den Broeck ook als prozaschrijver bekendheid bij een breed publiek. In dit teder-satirische boek voert de schrijver de Belgische vorst door de 'cité' van Olen en toont hem de tegenstelling tussen de werkelijkheid en de (misleidende) voorstelling die daar meestal van wordt gegeven. Voor "Brief aan Boudewijn" ontving Van den Broeck de Henri�tte Roland Holstprijs 1982. In 1985 verscheen het vervolg, "Het beleg van Laken", een complex boek vol literaire verwijzingen, niet alleen naar de wereldliteratuur (Dante, Boccaccio, Kafka), maar ook naar allerlei triviale teksten, en opgebouwd volgens een ingenieuze structuur. De auteur gaat na wie en wat hem cultureel heeft bepaald en tracht de vraag naar de zin van het schrijven te beantwoorden. Het antwoord werd gegeven in de vervolgdelen "Gek leven na het bal" (1990), "Het gevallen baken" (1991) en "Het leven na beklag" (1992). Hij werd er in 1993 voor bekroond met de Driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor proza.
Ondertussen speelde Luc Philips met groot succes zijn theatermonoloog "De tuinman van de koning" en werd zijn tot monoloog bewerkte novelle "Amanda", gespeeld door Ingeborg Elsevier, in Nederland bekroond met de Gouden Gids Publieksprijs 1996-1997. "De Ronde van Vlaanderen" sluit thematisch duidelijk aan bij zijn vroeger werk en werd geschreven in opdracht van toneelgezelschap 'Het Gevolg'.


(bron: Encarta(R) 99 Encyclopedie Winkler Prins Editie)

In een regie van Rudy De Bruyne

Data

Voorstelling
08-03-2003 om 20u00
14-03-2003 om 20u00
15-03-2003 om 20u00
16-03-2003 om 20u00

Regisseur

Rudy De Bruyne

Spelers

Kleindochter

Gladys De Mol

Moeder

Elisah Roels

Grootmoeder

Francine Vrombaut

Medewerkers

Info over de regisseur

<p>Rudy De Bruyne was medestichter van "Feniks" Schoonaarde.<br /> Zijn regiedebuut dateert van tien jaar geleden bij datzelfde "Feniks".<br /> Hij heeft groepen geregisseerd te Aalst, Gijzegem, Lebbeke, Lede, Oudegem en was voor "De ronde van Vlaanderen" voor de eerste maal te gast als regisseur bij De Constleerende Schellebelle</p>

Foto-tijd!

Naamloos album